ПРО ФАКУЛЬТЕТ


Деканат факультету
Викладацький склад факультету
Студентське самоврядування
Організація навчального процесу на факультеті
Виховна робота та традиції факультету


Факультет «Управління процесами перевезень» є одним з найстаріших в університеті. Впродовж багатьох років факультет готує фахівців з управління експлуатаційною діяльністю залізниць та з транспортної логістики.

Сьогодні факультет готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю 275 «Транспортні технології» за двома спеціалізаціями:

  • Організація перевезень і управління на залізничному транспорті
  • Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

Випускники факультету керують рухом поїздів на станціях і ділянках, координують діяльність складних транспортно-логістичних комплексів, виконують транспортно-експедиторське обслуговування вантажів, організовують міжнародні перевезення, здійснюють контроль за дотриманням правил безпеки руху та охорони праці на підприємствах транспорту.


ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТУДекан факультету – Вернигора Роман Віталійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри «Станції та вузли»

Заступник декана факультету з навчальної роботи – Кудряшов Андрій Вадимович, кандидат технічних наук, доцент кафедри «Станції та вузли»

Заступник декана факультету з виховної роботи – Собко Світлана Анатоліївна, старший викладач кафедри «Фізвиховання»

Диспетчер факультету – Лисенко Ірина Михайлівнавгору

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД ФАКУЛЬТЕТУ

До складу факультету входить 4 кафедри:«Безпека життєдіяльності» (БЖД)
завідувач доцент Заяць Юрій Львович

«Станції та вузли»
завідувач доцент Березовий Микола Іванович«Управління експлуатаційною роботою»
завідувач доцент Окороков Андрій Михайлович

«Фізвиховання»
завідувач доцент Пічурін Валерій ВасильовичКафедри «Станції та вузли» та «Управління експлуатаційною роботою» є випускаючими і здійснюють підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Кафедра «Фізвиховання» впродовж всього періоду навчання піклується про здоров'я та розвиток фізичних здібностей студентів, а також організовує роботу гуртків та змагань з різних видів спорту.

В даний час на факультеті працює 60 викладачів, більше половини з яких мають науковий ступінь та вчене звання.

вгору

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Факультет «Управління процесами перевезень» є одним з найбільших в університеті. В даний час на факультеті навчається близькл 450 студентів. На факультеті створена і постійно діє Студентська Рада, що має досить широкі повноваження та активно працює по всіх напрямках студентського життя: в навчальному процесі, в організації студентського дозвілля та побуту у гуртожитку.

Студентський актив факультетуСвєрчкова Ірина
голова студентської ради факультету,
студентка групи 431

Колісник Анастасія
голова Комітету у справах сім'ї та молоді,
студентка групи 431

Кацевич Юлія
голова профкому факультету,
студентка групи 421Федоряка Ольга
голова студентської ради гуртожитку,
студентка групи 433

Клименко Катерина
голова комітету успішності,
студентка групи 432

Гришечко Гліб
голова спортклубу,
студент групи 433Студентська Рада факультету відстоює позицію студентського колективу на засіданнях Ради факультету, працює зі студентами та викладачами по проблемним питанням навчального процесу, контролює навчання відстаючих студентів, спілкується з батьками студентів, організовує екскурсії, заходи художньої самодіяльності, спортивні змагання, наукові студентські конференції, клопоче про заохочення кращих студентів факультету.

вгору

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ФАКУЛЬТЕТІ

Підготовка фахівців на факультеті відбувається з урахуванням тенденцій сучасної освіти та орієнтована на Європейські освітні програми. За час навчання студенти факультету отримують глибокі теоретичні знання та набувають практичних навичок з управління експлуатаційною роботою залізниць, оперативного керування рухом поїздів, розробки логістичних схем перевезень, проектування залізничних станцій та вузлів, документального, інформаційного та юридичного забезпечення перевізного процесу, дотримання умов безпеки руху та охорони праці.

Значне місце в навчальних планах відводиться вивченню сучасних інформаційних технологій управління на залізничному транспорті. З цією метою на протязі всього навчального процесу передбачена безперервна комп'ютерна підготовка студентів з використанням широкого переліку сучасного програмного забезпечення.Практичні навички з майбутньої професії студенти здобувають на заняттях у спеціалізованих лабораторіях, оснащених сучасним обладнанням та комп’ютерними тренажерними системами.Починаючи з 4-го курсу, студенти мають можливість паралельно отримувати другу вищу економічну або юридичну освіту, а також отримати диплом магістра європейського зразка за спеціальностями «Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті» та «Експлуатація високошвидкісного залізничного транспорту» (університет CNAM, Франція).

В ДІІТі функціонує декілька міжнародних освітніх програм обміну студентами з університетами Франції, Словакії, Польщі, Чехії, Латвії, Китаю. З 2014 року, навчаючись у ДІІТі, можливо паралельно отримати диплом баклавра або магістра Центрально-Європейського університету (Словакія).Контрольні строки, заліки та екзамени з більшості дисциплін складаються з використанням комп'ютерного тестування.Студенти та студентки факультету можуть пройти навчання на Військовій кафедрі університету та отримати звання лейтенант запасу Державної спеціальної служби транспорту.Практична підготовка також включає навчальну та виробничу практики, після проходження яких кожен студент отримує додаткову робочу спеціальність.Комплексний та системний підхід до організації навчального процесу дозволяє сформувати фахівця з широким інженерним світоглядом, який вміє вирішувати складні завдання та досягати поставлених цілей практично в будь-якій галузі сучасної економіки.

Завантажити перелік дисциплін, що вивчаються на факульеті УПП (у форматі PDF)

вгору

ВИХОВНА РОБОТА ТА ТРАДИЦІЇ ФАКУЛЬТЕТУ

Виховна робота на факультеті спрямована на всебічний та гармонійний розвиток студентської молоді і здійснюється постійно викладачами та кураторами академічних груп. Студенти факультету постійно залучаються і приймають активну участь у різноманітних культурних, наукових, мистецьких та спортивних заходах.Багато студентів факультету є постійними переможцями міських, обласних і республіканських конкурсів та змагань.Студентський колектив нашого факультету – це одна велика, міцна та дружна родина, де кожний має підтримку товаришів та можливість для власного розвитку, і цей позитивний дух студентського товариства та дружби залишається з кожним нашим випускником на все життя.Бути першим в усьому, вміти досягати поставленої мети, завжди відповідати за свої слова і вчинки – саме ці риси завжди були притаманні студентам і випускникам факультету «Управління процесами перевезень».

вгору

.