Спеціальність – «Економічна кібернетика»

Напрям підготовки – «6.030502 - Економічна кібернетика».
Ліцензований обсяг – 50 місць, з них держзамовлення – 3 (на 2013 рік).
Вартість навчання за рік – 9100 грн. (на 2013 рік).
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр, спеціаліст.
Скорочений термін навчання - 3 роки для випускників технікумів.
Випускаюча кафедра – «Комп'ютерні інформаційні технології».
Зміст дисципліни.
Під час навчання студентів-кібернетиків використовуються програми підготовки, що враховують досвід навчання в кращих закордонних університетах. Студенти отримують знання не тільки з економічних дисциплін, вони мають ґрунтовну підготовку з математики, математичних методів розв’язання задач керування економікою. Студенти вивчають програмування в обсязі, достатньому для вирішення економічних задач та задач прогнозування за допомогою ЕОМ. Навчання студентів здійснюється не лише в аудиторіях, а й на підприємствах і фірмах під час проходження виробничої та переддипломної практики, під час участі в роботі студентського наукового товариства, а також в олімпіадах за фахом.
Можливості працевлаштування.
Випускникам присвоюється кваліфікація економіста, яка дозволяє працювати в банківських та інших комерційних установах. Також університет працевлаштовує випускників на посади інженера-програміста обчислювальних центрів залізниць та підприємств, банківських та інших установ.

Більш детальну інформацію можна прочитати на сайті приймальної комісіїГоловна Спеціальності Рада факультету Студентська рада Для абітурієнтів Фотогалерея Деканат