Кафедра "Будівельні конструкції"

кафедра

“БУДІВЕЛЬНІ

КОНСТРУКЦІЇ”

Кафедра "Будівельні конструкції"

Історія кафедри

Кафедра "Будівельні конструкції" заснована в Дніпропетровському інституті інженерів залізничного транспорту (ДІІТі) в 1961 р. як випускаюча на факультеті "Промислове та цивільне будівництво", виділившись з кафедри "Мости та конструкції".

На протязі свого існування провідною спеціалізацію кафедри було та залишається вивчення роботи будівельних конструкцій, виконаних з усіх типів існуючих конструкційних будівельних матеріалів – сталевих й алюмінієвих конструкцій, залізобетонних й кам’яних конструкцій, дерев’яних й пластмасових конструкцій.


Першим завідувачем кафедри було обрано лауреата Державної премії СРСР ІІ ступеня к.т.н., доцента кафедри "Мости та конструкції" Сахновського М.М., який в 1971 р. захистив докторську дисертацію і в 1972 р. отримав звання професора.

З часу утворення кафедри на ній працювали д.т.н., проф. Яценко Є.А., к.т.н., доц. Сухоруков Д.С., к.т.н., доц. Тимошенко В.В., к.т.н., доц. Патлах Д.І., к.т.н., доц. Горбатов С.П., к.т.н., доц. Семенюта В.О., ст. викл. Сметанін В.О., ст. викл. Нікітенко В.А. Ці співробітники складають перше покоління викладачів кафедри, яке пропрацювало до кінця 70-х років.

За цей час на кафедрі було створено наукову школу, визначальний науковий напрям якої – попередження аварій будівельних конструкцій та розробка технічних рішень для збільшення строків їх експлуатації.


Наприкінці 70-х років почалось поповнення кафедри новими співробітниками. До її складу увійшли к.т.н., доц. Зданевич Ю.А., який згодом очолив кафедру, к.т.н., доц. Денішенко Ю.М., к.т.н., доц. Кирпа І.І., який став четвертим завідувачем кафедри, к.т.н., доц. Тищенко А.В., доц. Кривошеєв В.А., наукові співробітники с.н.с. Скубій Є.І., н.с. Кулябко В.В., н.с. Дінельт Н.Б., н.с. Долгов І.А., н.с. Кудрявцева М.М., н.с. Сокол Л.М., н.с. Коваль Г.Л., м.н.с. Рожкова Є.В., м.н.с Числова І.М., зав. лаб. Караванов В.П., зав. лаб. Ратушний А.І. Ці співробітники складають друге покоління викладачів кафедри, частина з яких працює на кафедрі й дотепер.

Склад кафедри в 70-і рр.

Склад кафедри в 70-і рр.

Навчальна та наукова робота в цей час на кафедрі пов’язана з удосконаленням будівельних конструкцій, підвищенням їх надійності й довговічності в умовах експлуатації на підприємствах промисловості і транспорту. Активно ведеться винахідницька робота - за результатами виконання державних та госпдоговірних робіт співробітники кафедри отримали 12 авторських свідоцтв на винаходи. Зокрема винаходи доц. Кривошеєва В. А. були запатентовані в Японії, ФРН, Франції, Великобританії.

Наприкінці 90-х років відбулася активна ротація викладацького складу кафедри (за час існування кафедри це третя зміна покоління співробітників). Кафедра почала поповнюватись молодими фахівцями, які закінчили аспірантуру та докторантуру. Серед них д.т.н., проф., теперішній завідувач кафедри Банніков Д.О., д.т.н., проф. Волкова В.Є., ас. Лінецький О.В., ас. Бойко П.П., ас. Місюра Є.А., ас. Марченко Т.В., ст. лаборант Мірошниченко В.Б., зав. лаб. Макаров Д.Б., зав. лаб. Середін В.Г.

Кафедра здійснює навчальний процес на факультетах "Промислове та цивільне будівництво", "Мости і тунелі", "Організація будівництва залізниць", "Механічний", працює з Центром дистанційної освіти та Інститутом післядипломної освіти. Навчальний процес забезпечений методичними розробками, посібниками, конспектами лекцій.

Сучасний склад кафедри

Сучасний склад кафедри

Кафедра веде активну роботу з надання науково-технічної допомоги виробництву. Співробітники кафедри працюють у філіалі, розташованому в ВАТ "Дніпропроектстальконструкція". За результатами виконання та впровадження науково-дослідних розробок співробітники кафедри приймають участь і виступають на міжнародних та всеукраїнських конференціях і симпозіумах, мають фахові публікації та монографії, патенти на винаходи.

Процес поповнення кафедри молодими фахівцями продовжується і в теперішній час. До викладацького складу кафедри приєдналась асистент Грищенко О.Ю., яка активно набуває досвіду в роботі зі студентами та вчиться в заочній аспірантурі. В цьому році до денної аспірантури вступила випускниця факультету ПЦБ Качуренко В.В. В найближчі роки планується залучення нових молодих аспірантів та викладачів з числа найбільш талановитих випускників університету.