ЛОКОМОТИВИ


Головним напрямком діяльності кафедри є підготовка висококваліфікованих кадрів для локомотивного господарства та наукова діяльність за напрямком проведення досліджень, пов'язаних з удосконаленням конструкції та системи утримання локомотивів.
ВАГОНИ І ВАГОННЕ ГОСПОДАРСТВО


Наукові напрями кафедри пов’язані з удосконаленням конструкцій вантажних та пасажирських вагонів, проведенням теоретичних та експериментальних досліджень основних технічних характеристик вагонів, експлуатаційними випробуваннями рухомого складу, визначенням ресурсу вагонів, сертифікацією рухомого складу. Кафедра є головною науковою організацією по Укрзалізниці з трьох напрямів: з пасажирських вагонів, з вантажних вагонів, із схем завантаження вагонів.
ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

ТЕОРЕТИЧНА ТА БУДІВЕЛЬНА МЕХАНІКА