Кафедра «Економіка та Менеджмент»

   Економічна підготовка студентів ДІІТу, у достатніх для того часу обсягах, практично почалася після реевакуації інституту з Новосибірська. Уже тоді стало ясно, що розпилення викладачів економічних дисциплін по різних кафедрах не забезпечувало комплексного науково-методичного підходу до формування економічних знань фахівців залізничного транспорту. Це були роки відновлення залізниць після Великої Вітчизняної війни, створення нових технологічних процесів, корінної реконструкції матеріально-технічної бази, створення такого господарського механізму, що забезпечував би високу економічну ефективність діяльності всіх ланок залізничного транспорту.
   Не викликало сумнівів також і те, що недолік інженерних кадрів, їх слабка економічна підготовка не могли забезпечити успішне рішення задач відновлення і розвитку галузі. Виходячи з цього вже в 1944-1945 навчальному році була відкрита кафедра "Економіка залізничного транспорту", до складу якої входило всього три викладача (Мігаль С.П., Іванов Н.И., Биховцева З.А.)
   Першим завідувачем кафедрою "Економіка залізничного транспорту" був Мігаль Степан Павлович, що згодом захистив кандидатську дисертацію, був затверджений у званні доцента й очолював кафедру до 1958 року.
   У 1953 році до складу кафедри ввійшли інженери-економісти Сідоров В.Г. і Лігоненко В,С. (1956 р.).
   У 1958 -1963 р. і в 1965-1975 роках кафедрою завідував випускник ДІІТа кандидат технічних наук , доцент Попсуєв Анатолій Васильович, а в 1963-1965 р. - доктор економічних наук, професор Захаров А.Г. З 1976 р. по липень 1998 р. кафедрою завідував кандидат економічних наук, професор Бондаренко В.О., а з липня 1998 р. кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент Гненний М.В.
   Відомо, що рівень підготовки студентів значною мірою залежить від наукової кваліфікації викладачів. Підвищення рівня кваліфікації викладачів - це одна з найбільш важливих задач кафедри. За останні тридцять років викладачами кафедри захищено дві докторські і дев'ять кандидатських дисертацій. На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі, що мають великий науково-педагогічний і виробничий стаж: це професор Бондаренко В.О., доцент Сідоров В.Г., старший викладач Волинец Н.И., що проробив більш 20 років начальником фінансових служб Молдавської і Придніпровської доріг; доцент Шкідченко В.Е. - працював начальником служби постачання Придніпровської залізниці , доцент Бараш Ю.С. - працював головним економістом Днепрогипротранса.
   Деякі викладачі закінчили різні факультети ДІІТу, але були запрошені на кафедру і читають економіку на своїх рідних факультетах. Це - декан факультету "Економіка та менеджмент на транспорті" доцент Романко В.И. - випускник факультету "Електрифікації залізниць "; старший викладач Полішко Т.В. - випускниця будівельного факультету.
   В даний час до складу кафедри входять 20 викладачів, у тому числі: професорів - 4, доцентів - 10, старших викладачів - 4, асистентів - 2.
   З огляду на потреби виробництва в 1958 році була відкрита підготовка фахівців зі спеціальності "Економіка й організація залізничного транспорту" за заочною формою навчання. Перший випуск інженерів-економістів був у 1964 році. Загальний випуск за ці роки складає 1083 чоловік. Крім того в 1971 році відкриті така спеціальність і на вечірньому факультеті. Одна група фахівців у кількості 25 чоловік була випущена в 1977 році.
   Висока якість підготовки дозволило багатьом з них займати керівні посади на залізничному транспорті, у промисловості і наукових організаціях. Наприклад, Гладкий В.Ф. довгі роки працював начальником вантажної служби, а потім головним економістом Львівської залізниці ; Бех В.П. - заступником начальника Придніпровської залізниці ; захистив докторську дисертацію Чінченко Е.М. і кандидатську дисертацію - Шаков Д.М, успішно працюють викладачами кафедри Задорожня О.М., Ростокина О.Г., Кучер Л.А., Швець С.И., Шмаль А.Г.
   Паралельно з підготовкою фахівців в області економіки залізничного транспорту з 1986 року на заочному факультеті відкрита підготовка за фахом "Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності" (випуск склав 143 фахівця), а з 1993 року і за денною формою навчання. Це дало можливість виділити зі складу кафедри "Економіка залізничного транспорту" висококваліфікованих фахівців і створити нову кафедру "Облік та аудит".
   В умовах суверенітету нашої держави і формування на новій основі транспортної системи України, переходу до ринкових відносин і з урахуванням структурних змін в організації і керуванні господарською діяльністю транспорту з'явилася доцільність у корінній зміні системи підготовки економічних кадрів. Вона повинна враховувати світовий досвід триступінчастої підготовки фахівців (бакалавр, фахівець, магістр) і бути максимально спрямованої на потребі ринкового господарства. На таку перспективу спрямована діяльність кафедри.
   Накопичений досвід підготовки фахівців з безвідривної форми навчання, наявність достатньої матеріально-технічної бази і науково-методичного забезпечення навчального процесу, висококваліфікованого професорсько- викладатського складу і, саме головне, потреба залізниць у фахівцях нової формації обумовили відкриття в 1995 році спеціальності "Менеджмент організацій" за денною формою навчання.


Вверх